AANBOD: LEREN LEVEN MET VERLIEZEN


Leren leven met verliezen – Leren leven met trauma – Leren leven met burn-out.

De psychosociale therapie volgt de cliënt in het persoonlijk proces en leert te leven met rouw en verlies volgens de methode Kübler Ross. Geeft inzicht en kennis over het functioneren en gaat op zoek naar eigen kwaliteiten en het leren leven met verliezen. Door toneellessen van actrice Trins Snijders en theatercursussen kan ik de cliënt d.m.v. psychodrama nog meer inzicht geven.

 

Gebruik van methode Kübler-Ross.

Paul Mudde gebruikt in zijn therapiesessies deze methode. Wat zegt Elisabeth Kübler-Ross over de dood?

Over de dood : Elisabeth Kübler-Ross droeg de overtuiging uit dat de dood niet bestaat, in die zin dat de dood verder reikt dan het sterven van het fysieke lichaam. Zij hanteert de term ‘overgang’ , waarmee ze bedoelt dat de ziel van de mens opgenomen wordt in Gods alomvattende en volkomen onvoorwaardelijke liefde. Op aarde blijft slechts het lichaam achter. Door middel van vraaggesprekken met stervende patiënten meende Kübler-Ross verschillende fasen te kunnen definiëren waarin het sterven verloopt.[1]

Lees meer over de methode van Elisabeth Kübler-Ross  en kijk of je hier iets aan hebt en of Paul Mudde je hier hulp kan bieden.