PERSPECTIEF


Met de therapie streven wij ernaar uw natuurlijke gereedschappen opnieuw met elkaar in balans te brengen. Het herstel van deze gereedschappen, brengt een  harmonie in ons die de mogelijkheid biedt onze potenties en kwaliteiten weer volledig te ontplooien. Zo komen we tot een evenwichtige invulling van ons bestaan.
Als we de kracht en moed hebben onszelf met onze emoties te confronteren, dan kunnen we deze trauma’s verwerken om vervolgens  een voller en gelukkiger leven te leiden. U bent zelf de enige die hier invloed op kunt uitoefenen. Als we aan onszelf werken, veranderen de omstandigheden zoals wij die zien in de regel vanzelf.

Natuurlijke eigenschappen:

De mogelijkheden waarmee we op de wereld komen verdelen we in kwadranten. Een lichamelijk deel, een intellectueel deel, een gedeelte van de gevoelens en een gedeelte van onze intuïtie. Het zijn de natuurlijke gereedschappen die we meekrijgen op onze levensreis.