Therapie met antwoord op levensvragen


Therapie met antwoord op levensvragen om tot jezelf te komen

De therapie richt zich op levensvragen in de breedste zin van het woord. Tijdens de therapie komen er dus zaken van persoonlijke, psychologische, sociale, maatschappelijke, spirituele en educatieve aard aan bod. Zoals bij alle andere therapievormen staat gelijkwaardigheid tussen cliënt en therapeut centraal.

De therapie is erop gericht de ander in contact te brengen met het eigen innerlijk en aandacht te geven aan datgene wat het leven uit balans brengt. Het begrijpen en accepteren van eigen gevoelens, gedachten, handelingen en keuzes. Te luisteren naar lichaam en intuïtie en daarop te leren vertrouwen. De nadruk van psychosociale therapie ligt op het terrein van de persoonlijke groei en ontwikkeling van de cliënt, in relatie tot zijn persoonlijk functioneren. Leren leven met verlies, de verwerking, het vergroten van de handelingsbekwaamheid en het verbeteren van eigen kwaliteiten. De therapie van Paulum is laagdrempelig, u hoeft geen medicatie te nemen en er zijn meestal geen wachtlijsten. Deze vorm van hulpverlening vindt aansluiting bij specifieke vragen en problemen in onze samenleving.

Een reis door het leven; de weg: de metafoor van het leven, daar is moed voor nodig. Soms zegt ons leven ‘STOP!’ Dan moeten wij stilstaan en op zoek gaan naar nieuwe antwoorden.

Ga op zoek naar de weg om je leven op een nieuw spoor te zetten.

 

Doe dit samen met Paul Mudde Paul Mudde. Psycho soclaal therapeut voor trauma, rouw en verliesverwerking en maak een afspraak voor een online intakegesprek en vul het formulier in.

 

In de kern van moeilijkheid ligt de mogelijkheid

Die antwoorden vindt u in onze therapie. U bent welkom!

Paul Mudde